Merkezin faaliyet alanları

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi birey, aile ve topluma yönelik bağımlılığı önleyici  uygulama ve araştırma  çalışmaları ile  farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinci artırmak için kurumlar arası  işbirliği ile sağlıklı gençlik, sağlıklı toplum, sağlıklı dünya hedefine ulaşmak üzere çalışmaktadır. Bu nedenle merkezin faaliyet alanları, birey, aile ve toplumun olduğu her yerdir.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top