Misyon-Vizyon

Misyon (Özgörev): Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi önceliği bilimsel veriler ışığında üniversite toplumu ve bulunduğu şehir olmak üzere, Türkiye’de ve dünyada bağımlılıktan korunma ve bağımlılığı önleme konusunda farkındalığı artırarak, bağımlılıkla topyekûn mücadele için toplumsal bilinci uyandırmayı görev edinmiştir.

Vizyon (Özgörüş): Bağımlılık türlerine yönelik birey, aile, toplum ve üniversite toplumunun farkındalığını artırıcı, koruyucu, önleyici çalışmalar yapmak, bağımlılık sorunu ile karşılaşıldığında hizmet alınabilecek olan kurumlar konusunda toplumu haberdar etmek, konuyla ilgili bilimsel araştırmalar planlamak, elde edilen kanıta dayalı bulgular ışığında toplum yararına projeler geliştirmek, ulusal ve uluslararası çalışmalarda yer almak ve böylece bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir üniversiteden, sağlıklı bir toplumu ve sağlıklı bir dünyayı hedefleyen bir merkez olmaktır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top