Tarihçe

Merkez kurulması fikri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu’nun Türkiye’deki diğer üniversitelerin bağımlılıkla ilgili faaliyetlerini incelemesi ve pek çok üniversitenin bağımlılıkla mücadele çalışmalarını bir merkez aracılığıyla yürüttüğünü tespit etmesi ile ortaya çıktı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 24 Nisan 2022 tarih ve 31819 sayı ile Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Merkez müdürü 12.08.2022 tarihinde atandı. Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bağımlılık ile ilgili klinik ve epidemiyolojik araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetlerini yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek, bağımlılık ile mücadelede diğer kurumlarla işbirliği yapmak.

b) Davranışsal bağımlılıklara yönelik önleyici çalışmalarda Üniversitenin iç ve dış paydaşları ile eşgüdüm halinde faaliyetler göstermek.

c) Davranışsal bağımlılıklara yönelik danışma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

ç) Bağımlılığı önleme, tedavi ve rehabilitasyon konularında kanıta dayalı sonuçlar ortaya koyacak bilimsel araştırmalar planlamak, projeler geliştirmek ve müdahaleler yapmak.

d) Bağımlılıkla mücadele ve uygulama alanında toplumu bilgilendirmek için basılı, yazılı ve çevrimiçi medyadan destek almak.

e) Araştırmacıların ve kamuoyunun dikkatini bağımlılığı önleme faaliyetlerine çekecek aktiviteler planlamak.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top