Görev Tanımları

Müdür Görev Tanımı, 

Müdür Yardımcısı Görev Tanımı, 

Yönetim Kurulu Görev Tanımı,

Danışma Kurulu Görev tanımları

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top